bullet GBKN in vogelvlucht
bullet GBKN in detail
bullet Voorbeelden
bullet Bestellen en bekijken
 


GBKN in vogelvlucht

Wat is de GBKN?

De grootschalige basiskaart Nederland, -kortweg ‘GBKN’- is precies wat de naam aangeeft: 


 • een digitale topografische kaart met een vast gedefinieerde minimale inhoud en precisie, waarop de belangrijkste topografie in het terrein staat aangegeven (gebouwen, wegen, waterlopen);
 • een grootschalige kaart: het bruikbare schaalbereik loopt van ongeveer schaal 1:500 tot 1:5.000. Dankzij deze grote schaal kunt u veel details zien;
 • een basiskaart, die als ondergrond dient en geschikt is voor uiteenlopende toepassingen. Gebruikers kunnen desgewenst zelf informatie toevoegen;
 • en beschikbaar van heel Nederland.

line

Waarom één gedetailleerde basiskaart voor heel Nederland?

Een sterk argument is: éénmalige inwinning, meervoudig gebruik.
Het is per slot van rekening een enorme verspilling van tijd en geld als meerdere partijen grootschalige topografische bestanden maken die in de kern hetzelfde zijn. 

Daarom werd in 1975 bij Koninklijk Besluit vastgelegd dat er één grootschalige basiskaart voor Nederland zou komen en werkt het LSV GBKN thans aan de status van Basisregistratie voor de GBKN.

line

Waarvoor is de GBKN te gebruiken?

De GBKN kent vele toepassingsmogelijkheden:

 • raadpleging: hoe loopt een bepaalde weg? Waar staan precies gebouwen? Wat ligt er allemaal in een bepaald gebied rond een locatie?
 • presentatie: bijvoorbeeld als basis voor thematische  weergaven, zoals milieukaarten met geluidszones;
 • registratie: voor registratie van bijvoorbeeld ondergrondse kabels en leidingen ten opzichte van zichtbare topografie;
 • ontwerp: voor onder andere civiel-technische en stedenbouwkundige ontwerpen;
 • basis in geografische informatiesystemen (GIS): aan geografische informatie die de GBKN biedt over bebouwing kunt u bijvoorbeeld administratieve gegevens koppelen.

line

Is de GBKN ook iets voor u?

De gebruikersgroep van de GBKN is groot en divers. 
Van telecombedrijf tot waterschap, van gemeente tot grondverzetbedrijf, van brandweerdienst tot architect, van ingenieursbureau tot woningbouwcorporatie en van waterleidingbedrijf tot projectontwikkelaar.

Hoewel de GBKN door heel uiteenlopende organisaties wordt ingekocht, hebben zij toch iets gemeen. Allen maken van de kaart gebruik omdat hij heel gedetailleerd en actueel is èn zekerheid biedt door de duidelijk omschreven minimale inhoud en precisie. 

Geen wonder dat de gebruikersgroep van de GBKN voortdurend groeit. De kaart wordt duizenden malen per werkdag geraadpleegd!

line

GBKN in detail

De GBKN bevat 3 soorten informatie 

 • harde topografie, hiertoe behoren gebouwen, civieltechnische kunstwerken als bruggen en viaducten en hoogspanningsleidingen;
 • zachte topografie, dit betreft onder andere begrenzingen van wegen en water, onder en bovenkanten van dijken en taluds en onder
  bepaalde voorwaarden ook terreinafscheidingen van duurzame aard;
 • semantische informatie,  dit is informatie om de kaart beter leesbaar en bruikbaar te maken. Het gaat dan om straatnamen, huisnummers (beperkt) en andere relevante namen.

line

Verschijningsvorm van de GBKN; norm-GBKN

De norm-GBKN is in het algemeen ingewonnen door fotogrammetrische metingen in luchtfoto’s waarna in het terrein is naverkend.
De zogenaamde minimale norm-GBKN is beperkt naverkend.

De precisie van een punt ten opzichte van een ander punt in de omgeving is in bebouwd gebied beter dan 28 cm en in landelijk gebied beter dan 56 cm.

In Brabant en Limburg en incidenteel bij zelfmetende gemeenten in de rest van Nederland zijn de voorgevels van gebouwen (soms ook het gehele gebouw) en de wegkanten terrestrisch ingewonnen. Daar is de precisie van een punt ten opzichte van een ander punt in de omgeving beter dan 10 cm, zowel in landelijk als in bebouwd gebied.
Buiten een strook van 30 meter vanaf de weg geldt de eerder vermelde precisie van 28 en 57 cm.

Een voorbeeld van de norm-GBKN vindt u hier.

line

Hoe is de GBKN beschikbaar?

Als vector data: Dit is een bestandsformaat met veel technische mogelijkheden omdat elk element of object van het bestand zijn eigen specifieke classificatie bezit. Hier kan men bijvoorbeeld op filteren of eigen specifieke informatie aan toekennen. Bij in- en uitzoomen blijft altijd een scherpe afbeelding zichtbaar;

Als raster data: (in BKOL) Dit is een bestandsformaat met minder technische mogelijkheden, maar voor veel toepassingen is dat vaak ook niet nodig. Denk bijvoorbeeld hierbij aan het gebruik van de GBKN als ondergrond voor thematische kaarten of als informatie en navigatie hulpmiddel in andere websites en documentatie.

line

Typische kenmerken van de GBKN

De kenmerken van de GBKN in 4 punten:

 1. lijngericht. De GBKN is een lijngerichte kaart. Punten, lijnen en
  teksten hebben geen onderlinge relatie ; 
 2. LKI-classificatie. Lijn- en puntelementen zijn gecodeerd volgens de LKI-classificatie (Landmeetkundig Kartografisch Informatiesysteem);  
 3. kwaliteitsaspecten. Zoals actualiteit, volledigheid, juistheid en
  precisie zijn beschreven kenmerken en voor iedereen te raadplegen
  in de productspecificaties;
 4. coördinatenstelsel. De GBKN is opgenomen in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD-stelsel).
  Meer informatie vindt u in de het GBKN handboek, zie downloads

line

Voorbeelden

Klik hier om een voorbeeld te downloaden in NEN1878.
(Bestand is gecomprimeerd).

zipWEESP_N__7001.zip


Klik hier om een voorbeeld te downloaden in DXF.
(Bestand is gecomprimeerd).

zipWEESP_DX_7001.ZIP


Klik op onderstaande afbeeldingen voor een vergroting.


voorbeeldvoorbeeld

voorbeeld

line

Bestellen en bekijken

Incidentele bestellingen plaatst u heel gemakkelijk via het Internetbestelloket.
Abonneren is ook mogelijk. Hiervoor neemt u contact op met het LSV secretariaat. 

Wilt u de GBKN in rasterformaat? Dat kan door middel van een zgn. prepaid-abonnement op Basiskaart On Line. Klik hier voor meer informatie.

Incidenteel wordt de GBKN nog analoog aangevraagd. Dit kan door contact op te nemen via . Houdt u er wel rekening mee, dat er extra kosten bijkomen. Het gaat om een bedrag van € 55,-.
Dit geldt met uitzondering van de Topografie Producerende Gemeenten en Amsterdam.

 

 
LSV GBKN | Postbus 1442 | 7301 BR Apeldoorn | Tel 088- 183 33 00 | Fax 088- 183 20 73 | e-mail