regionaal
bullet Regionale samenwerkingsverband en gemeenten
   
  Regionale samenwerkingsverbanden; de bouwers van de GBKN

De GBKN is door organisaties in het veld gemaakt en wordt ook door hen actueel gehouden. 
Deze organisaties zijn de zogenoemde regionale samenwerkingsverbanden (RSV’s) en gemeenten. Vervaardiging en bijhouding vinden dus plaats waar zij het beste kunnen plaatsvinden, namelijk aan de basis. 

De tien RSV’s zijn public-private-partnerships die per één of zelfs twee provincies werken. Als gevolg van het LSV-beleid naar een stabiele beheerorganisatie, hebben alle tien de RSV’s de juridische vorm van een stichting. 

   

De ruim 50 gemeenten die de kaart voor hun deel van Nederland hebben gemaakt, doen dat voor eigen rekening en risico volgens duidelijke productspecificaties.

Gegevens over de regionale organisaties kunt u opvragen via onderstaande kaart, door op betreffende regio te klikken, of in de lijst rechts naast de kaart.

    kaart nederland

GBKN Flevoland
GBKN Friesland
GBKN Gelderland
GBKN Groningen/Drenthe
GBKN Noord-Holland
GBKN Overijssel
GBKN Utrecht
GBKN Zeeland
GBKN Zuid-Holland
GBKN Zuid

TPG's (Topografie Producerende Gemeenten) en Amsterdam

 


 

Stichting GBKN Flevoland i.l.

logo

 

Contactgegevens

Adres:
Koggelaan 59
8017 JN Zwolle
Telefoon: 088 - 183 3769
E-mail:

Contactpersoon: M.H. Tomberg (Telefoon: 088 - 183 5178)

   

Bestuur

Voorzitter: ir. J.B. van der Veen (Waterschap Zuiderzeeland)
Secretaris: dhr. ir. R.C.J. Witmer MBA (Kadaster, Geo-informatie/sector GBKN)
Penningmeester: F. Geradts (Alliander NV)

Leden:
W. Bootsma (Vitens NV), ir. W.J. Lambo (KPN BV),
ing. H. de Vries (UPC Nederland), mw. drs. M.F.A. Haselager (Provincie Flevoland)

   

Adviserend overleg Stichting GBKN Flevoland i.l.

Voorzitter: H.S. van der Berg (Alliander NV)

Leden:
K. van der Hoek (Kadaster), T. Bekhof (Vitens NV), mw. F. Berk (provincie Flevoland),
R.W. Hamel (waterschap Zuiderzeeland), M. Tiesinga (UPC Nederland),
J. Dols (Enexis) en ir. W.J. Lambo (KPN BV, waarnemend)

naar boven naarboven

 

Stichting GBKN Friesland i.l.

logo
 

Contactgegevens

Adres: Postbus 413
9700 AK Groningen
Telefoon: 088 - 183 4347
E-mail:

Contactpersoon: Viola de Lange

 

   

Bestuur

Voorzitter: mr. W. van den Berg (Vereniging Friese Gemeenten)
Secretaris: Dhr. ir. R.C.J. Witmer MBA
Penningmeester: ing. A. de Boer (Ziggo BV)

Leden: W. Bootsma (Vitens NV),F. Geradts (Alliander),
ir. W.J. Lambo (KPN BV), ing. H. de Vries (UPC Nederland), P.D. Schaafsma (Wetterskip Fryslân)

   

Adviserend Overleg Stichting GBKN Friesland i.l.

Voorzitter: ing. H. Vaartjes (Vitens NV)
Secretaris: ing. H.S. van der Berg (Alliander)

Leden: J. Dols (Enexis), ir. W.J. Lambo (KPN BV, waarnemend),
F. Visser (Ver. Friese gemeenten), K. van der Hoek (Kadaster), drs.ing. K. Abma (Ver. Friese gemeenten),
D. Vastenhoud (Wetterskip Fryslân), F. Boersma (Ver. Friese gemeenten),
P. Schoenmaker (Geo-Informatie/sector GBKN), Viola de Lange (Geo-Informatie/sector GBKN)

naar boven naarboven

   

Stichting GBKN Gelderland i.l.

logo
 

Contactgegevens

Adres:
Postbus 4162
6803 ED Arnhem

Telefoon: 088 - 183 3769
E-mail:

Contactpersoon: M.H. Tomberg (Telefoon: 088 - 183 5178)

   

Bestuur

Voorzitter: ing. W.P. Omta (VNG, afdeling Gelderland),
Secretaris: ir. R.C.J. Witmer MBA (Kadaster, Geo-Informatie/sector GBKN)
Penningmeester:F. Geradts (Alliander NV)

Leden: W. Bootsma (Vitens NV), ir. W.J. Lambo (KPN BV),
ing. H. de Vries (UPC Nederland), R.G.C.M. Cruijsen (waterschap Rivierenland),
ing. A.van Dijk (gemeente Harderwijk)

   

Adviserend overleg Stichting GBKN Gelderland i.l.

Voorzitter: H.S. van der Berg (Alliander NV)

Leden: K. van der Hoek (Kadaster), W. Barten (gemeente Nijmegen),
J.H. Dijkhuizen (gemeente Heerde), S. Botterblom (Vitens NV),
B. van 't Hullenaar (waterschap Rivierenland), M. Tiesinga (UPC Nederland) en
ir. W.J. Lambo (KPN BV, waarnemend)

naar boven naarboven

   

Stichting GBKN Groningen-Drenthe i.l.

logo
 

Contactgegevens

Postadres: p/a Kadaster vestiging Groningen
Antwoordnummer 143
9700 VB Groningen

Telefoon:
088 - 183 34 91
Fax: 088- 183 20 50
E-mail: en

Contactpersoon: dhr. W.E. Drent

   

Bestuur

Voorzitter: J.F.A. Alberts (VNG)
Secretaris: dhr. ir. R.C.J. Witmer MBA (Geo-Informatie/sector GBKN)
Penningmeester: Ing. B.W. Bijsterbosch (Enexis BV)

Leden: ir. W.J. Lambo (KPN BV),
H.C.J. Nouwens (Ziggo BV), B. Ludikhuize (Waterschap Velt en Vecht), ir. J.K. Tamminga (Waterbedrijf Groningen)

   

Adviserend overleg Stichting GBKN Groningen-Drenthe i.l.

Voorzitter: W. Stam (Gemeente Emmen)
Secretaris: F. Kabel (gemeente Stadskanaal)

Leden: J. Suelmann (Waterleidingmij Drenthe),
H. Buma (Waterbedrijf Groningen), P. Mulder (Waterschap Hunze en Aa's),
J. M. Dols (Enexis BV), J. Bijl (NV Rendo), K. van der Hoek ( Kadaster),
mw. J. Dam (secretariaat)

naar boven naarboven

 

Stichting GBKN Noord-Holland i.l.

logo
 

Contactgegevens

Adres: Postbus 20555
1001 NN Amsterdam

Telefoon: 088 - 183 4347
E-mail:

Contactpersoon: Viola de Lange
   

Bestuur

Voorzitter: drs. J.C.M. Cox (VNHG)
Secretaris: dhr. ir. R.C.J. Witmer MBA (Geo-Informatie/sector GBKN)
Penningmeester: F. Geradts (Alliander)

Leden: ir. W.J. Lambo (KPN BV), H. Timmer (VNHG), H.C.J. Nouwens (Ziggo BV),
J.W.M. Dekker (NV PWN Waterleidingbedrijf NH)

   

Adviserend overleg Stichting GBKN Noord-Holland i.l.

Voorzitter: Ing. H. Vaartjes (Vitens NV)
Secretaris: ing. H.S. van der Berg (Alliander)
Leden: F. Zoutendijk (PWN), W. Kok (VNHG),
M. Tiesinga (UPC Nederland), dr. K. van Gijssel (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), K. van der Hoek (Kadaster), N. Appelo (VNHG),
R. Gaastra (VNHG), Viola de Lange (Geo-Informatie/sector GBKN), R. ter Frankrijker (VNHG), J. Dols (Enexis), J. Wittebrood (Geo-Informatie/sector GBKN), B. Bulsink (Geo-Informatie/sector GBKN)

naar boven naarboven

 

Stichting GBKN Overijssel i.l.

logo
 

Contactgegevens

Postadres: p/a Kadaster vestiging Groningen
Antwoordnummer 143
9700 VB Groningen

Telefoon:
088 - 183 34 91
Fax: 088- 183 20 50
E-mail:

Contactpersoon: Dhr. W.E. Drent
   

Bestuur

Voorzitter: Mr. ing. B.J. Sijbom (VNG afd. Overijssel)
Secretaris: dhr. ir. R.C.J. Witmer MBA
Penningmeester: Ing. B.W. Bijsterbosch (Enexis BV)

Leden: ir. W.J. Lambo (KPN BV), W. Bootsma (NV Vitens),
dhr. R. Gortemaker (Cogas Infra & Beheer), H.C.J. Nouwens (Ziggo BV),
B. Ludikhuize (Waterschap Velt en Vecht)

 

Adviserend overleg Stichting GBKN Overijssel i.l.

Voorzitter: H.J.A. Weeink (Gemeente Almelo)

Leden: K. van der Hoek (Kadaster), B. Draaijers (Gemeente Enschede),
J. Voortman (Gemeente Rijssen-Holten), J.M. Dols (Enexis BV), T. Bekhof (NV VITENS)

 

naar boven naarboven

 

Stichting GBKN Utrecht i.l.

logo
 

Contactgegevens

Adres: p/a Kadaster Rotterdam
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Telefoon: 088 - 183 33 36
E-mail:

Contactpersoon: dhr. W. Hummel (Geo-Informatie/sector GBKN)

   

Bestuur

Voorzitter: C.H.J. Lamers (VNG Urecht)
Secretaris: dhr. ir. R.C.J. Witmer MBA
Penningmeester: ir. W.J. Lambo (KPN Telecom)

Leden: H.C.J. Nouwens (Ziggo BV), ir. A.W.M. Verhage (Waterschap Vallei & Eem), W. Bootsma (Vitens Overijssel), J. Koopman (Stedin Netbeheer BV), vacant (Provincie Utrecht), E.L. Jansen (VNG Utrecht)

 

Adviserend overleg Stichting GBKN Utrecht i.l.

Voorzitter: T. Hayes (Dunea)

Leden: P. Bruinsma (Provincie Utrecht), G. van der Horst (Ziggo),
R. Verhage (Waterschappen), W. Leijten (VNG afdeling Utrecht),
K. van der Hoek (Kadaster), ing. J.P. van Dijk (VNG afdeling Utrecht),
J. Koopman (Stedin Netbeheer BV), A. van Buël (Vitens)

naar boven naarboven

 

Stichting GBKN Zeeland i.l.

logo
  Contactgegevens

Adres: p/a Kadaster Arnhem
Mr. E.N. van Kleffenstraat 8
6842 CV Arnhem
Telefoon: 088 - 183 37 69
E-mail:

Contactpersoon:dhr. M.H. Tomberg (Telefoon 088 - 183 51 78)
   

Bestuur

Voorzitter:dhr. K.M. Gerritsen(Delta NV)
Secretaris: dhr. ir. R.C.J. Witmer MBA
Penningmeester: F.O. van Hulle(VZG)

Leden: ir. W.J. Lambo (KPN BV), A.J.G. Poppelaars (Waterschap Scheldestromen), ir. J.W. Stalknecht MBA (Provincie Zeeland)

 

Gebruikersplatform

Voorzitter: ing. J.F. Dekker (VZG)
Leden: L.M. Klaasse (VZG), R. van der Stel (DELTA NV),
K. van der Hoek (Kadaster), J.H. van Cranenburgh (Waterschap Scheldestromen), A. Joziasse (Provincie Zeeland), A. de Waard (RWS Zeeland), T. Krijger (Zeeland Seaports)

naar boven naarboven

 

Stichting GBKN Zuid-Holland i.l.

logo
 

Contactgegevens

Adres: Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

Telefoon: 088 - 183 33 36
E-mail:

Contactpersoon: dhr. W. Hummel (Geo-Informatie/sector GBKN)

   

Bestuur

Voorzitter: W.E. ten Kate (gemeente Lansingerland)
Secretaris: dhr. ir. R.C.J. Witmer MBA
Penningmeester: W.J. Boonsma (Duinwaterbedrijf Zuid-Holland)

Leden: ir. W.J. Lambo (KPN Telecom BV), H.C.J. Nouwens (Ziggo), A.G. Wiegman (HH van Delftland), F.M.M. van Kessel (Gemeente Leerdam), J. Koopman (Stedin Netbeheer BV)

 

Adviserend overleg Stichting GBKN Zuid-Holland i.l.

Voorzitter: T. Hayes (Dunea)
Leden: F.M.M. van Kessel (Gemeente Leerdam), K. van der Hoek (Kadaster), J. Koopman (Stedin Netbeheer BV), P. Pothoff (gemeente Pijnacker-Nootdorp), G. v.d. Horst (Ziggo), H.S. v.d. Berg (Aliander), F. Uithol (Oasen N.V.), C. Braamse (Evides), M. Tiesinga (UPC), G.J. Gelling (HH van Delfland)

naar boven naarboven

 

Stichting GBKN Zuid i.l.

 
logo
 


De Stichting GBKN Zuid heeft een eigen website. Zie www.gbkn-zuid.nl.

 

naar boven naarboven

 
LSV GBKN | Postbus 1442 | 7301 BR Apeldoorn | Tel 088- 183 33 00 | Fax 088- 183 20 73 | e-mail

copyright© gbkn | disclaimer | | meest gestelde vragen | english | GBKN kalender