landelijk
opsommingsteken LSV: landelijk beleid, vraagvaak en aanspreekpunt
opsommingsteken Bestuur van het LSV GBKN
opsommingsteken Stichting GBKN
opsommingsteken Regionale organisatie
opsommingsteken Links naar relevante organisaties
 


LSV; landelijk beleid, vraagbaak en aanspreekpunt

Het landelijk samenwerkingsverband (LSV) ontplooit vele activiteiten. Een belangrijke taak is het uitstippelen van het beleid voor de GBKN en dit beleid vervolgens met verve uitdragen. Voor de andere partijen achter de GBKN en voor derden is zij tevens vraagbaak en aanspreekpunt. 


Het LSV werd in 1992 opgericht en is gevestigd in Apeldoorn.

horizontale lijn

Bestuur van het LSV GBKN

Op 16 januari 2003 is in Slot Zeist de nieuwe Landelijke Samenwerkingsovereenkomst getekend. Ook werd hier de Stichting LSV GBKN opgericht. 

De deelnemers zijn:

  • tien regionale samenwerkingsverbanden;
  • vijf koepelorganisaties;
  • vier landelijk opererende participanten;
  • Stichting GBKN.

Samen vormen zij het Algemeen Bestuur, waaruit een Dagelijks Bestuur is gekozen.

organisatiemodel

Figuur: organisatiemodel

horizontale lijn

Algemeen Bestuur:

Voorzitter:
Dhr. ir. Ch.P. Bruggink

Vanuit de Stichting GBKN:
Dhr. drs. M.R.H.E. Peersmann (directeur-secretaris Stichting LSV GBKN)

Vanuit de Regionale Samenwerkingsverbanden:

Stichting GBKN Friesland
Dhr. mr. W. van den Berg (burgemeester Ferwerderadiel)

Stichting GBKN Groningen/Drenthe
Dhr. F. Alberts

Stichting GBKN Overijssel
Dhr. mr. ing. B.J. Sijbom (VNG, afd. Overijssel)

Stichting GBKN Flevoland i.o.
Dhr. ir. J.B. van der Veen (Watershap Zuiderzeeland)

Stichting GBKN Gelderland
Dhr. ing. W.P. Omta (burgemeester Ermelo)

Stichting GBKN Utrecht
Dhr. ir. R.C.J. Witmer MBA

Stichting GBKN Noord-Holland
Dhr. ir. W.J. Lambo (KPN)

Stichting GBKN Zuid-Holland
Dhr. ir. W.J. Lambo (KPN)

Stichting GBKN Zeeland
Dhr. K.M. Gerritsen

Stichting GBKN Zuid
Dhr. ir. W.J. Lambo

Koepelorganisaties:

EnergieNed
Dhr. M.A.E. Roovers

NL Kabel
Dhr. ing. J.P. Wehrmeijer MBT

VEWIN
Dhr. R.J. Eijsink

VNG
Mevr. J. Eugster-van Bergeijk (burgemeester Schijndel)

Unie van Waterschappen
Dhr. R. Verhage

Landelijke participanten:

Enexis
Dhr. J.C.F.M. Peters

Kadaster
Dhr. P. Hoogwerf

KPN
Dhr. ir. W.J. Lambo (KPN)

RWS DID
Mevr. mr. N. Zeijlemaker

Alliander
Dhr. ir. F. Geradts (tevens penningmeester Stichting LSV GBKN)

Dagelijks Bestuur

Voorzitter:
Dhr. ir. Ch.P. Bruggink

Plaatsvervangend voorzitter:
Mevr. J. Eugster-van Bergeijk

Secretaris:
Dhr. drs. M.R.H.E. Peersmann

Penningmeester:
Dhr. ir. F. Geradts (Alliander, tevens penningmeester Stichting GBKN)

Leden:
Dhr. K.M. Gerritsen (Delta)

horizontale lijn

Stichting GBKN

Tot 16 januari 2003 vormde de Stichting GBKN het landelijk platform voor overleg en beleidsvorm op het gebied van de GBKN. Deze Stichting is in 1992 opgericht met als doel het stimuleren en bevorderen van de productie van de GBKN om binnen 10 jaar een landsdekkend bestand te krijgen.

In de Stichting GBKN nemen 6 partijen deel (alfabetische volgorde):

Met de oprichting van de Stichting LSV GBKN op 16 januari 2003 heeft de
'oude' Stichting GBKN meer de rol van fondsbeheerder gekregen. Op haar
beurt neemt de Stichting GBKN weer deel in de Stichting LSV GBKN.

Bij de oprichting van het LSV in 1992 heeft het ministerie van VROM een startsubsidie verstrekt. De Stichting GBKN beheert dit geld.

Overdracht activiteiten

Op 23 april 2004 is tussen de Stichting GBKN en de Stichting LSV GBKN een overdrachtsovereenkomst afgesloten voor de overdracht van alle activiteiten (en de daarop betrekking hebbende activa en passiva) van de Stichting GBKN aan de Stichting LSV GBKN.  

De overdracht houdt in dat de Stichting LSV GBKN per 1 januari 2004 (met terugwerkende kracht) alle rechten en plichten heeft overgenomen van de Stichting GBKN, dus ook bestaande overeenkomsten van derden met de Stichting GBKN.

horizontale lijn

Regionale samenwerkingsverbanden; de bouwers van de GBKN

De GBKN is door organisaties in het veld gemaakt en wordt ook door hen actueel gehouden. 
Deze organisaties zijn de zogenoemde regionale samenwerkingsverbanden (RSV’s) en gemeenten. Vervaardiging en bijhouding vinden dus plaats waar zij het beste kunnen plaatsvinden, namelijk aan de basis. 

De tien RSV’s zijn public-private-partnerships die per één of zelfs twee provincies werken. Als gevolg van het LSV-beleid naar een stabiele beheerorganisatie, hebben alle tien de RSV’s de juridische vorm van een stichting. 
De ruim 50 gemeenten die de kaart voor hun deel van Nederland hebben gemaakt, doen dat voor eigen rekening en risico volgens duidelijke productspecificaties. 

Voor meer informatie over de regionale samenwerkingsverbanden, klikt u hier.

horizontale lijn

Links naar relevante organisaties

horizontale lijn

 

 
LSV GBKN | Postbus 1442 | 7301 BR Apeldoorn | Tel 088- 183 33 00 | Fax 088- 183 20 73 | e-mail

copyright© gbkn | disclaimer | | meest gestelde vragen | english | GBKN kalender