loket
loket
opsommingsteken Direct bestellen
opsommingsteken Informatie over het bestelloket
opsommingsteken Wat heb ik nodig? GBKN vectorinformatie of GBKN rasterinformatie?
opsommingsteken Belangrijke informatie over nuts- en norm-GBKN
opsommingsteken Aanvullende topografie
opsommingsteken Analoge GBKN
opsommingsteken Vragen?
 

naar bestelloket

 

 

BGT vervangt BKOL

Door de beschikbaarheid van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), waarin GBKN-data is geassambleerd met andere grootschalige informatie, zullen het GBKN bestelloket en de GBKN webservice (BKOL) per 1 januari 2016 niet meer beschikbaar zijn.

Voor het bekijken van BGT-data bezoekt u de PDOK viewer.

Voor het verkrijgen van BGT-data in GML-formaat bezoekt u de downloadservice voor de BGT.

Er zijn geen kosten verbonden met het bekijken en het downloaden van BGT informatie.

 

Overgang GBKN naar BGT en gebruik Basiskaart On Line (BKOL)

Door het gefaseerd beschikbaar komen van de BGT (zie GBKN naar BGT), waarin GBKN-data is geassambleerd met andere grootschalige informatie, zal het bijhoudingsproces van de GBKN ook gefaseerd overgaan in dat van de BGT.
Dat betekent dat na gereedkoming van een gebied in de BGT, meestal ter grootte van een burgelijke gemeente en de ontsluiting daarvan via PDOK de database van de GBKN geen informatie van dat gebied meer zal gaan bevatten.
De consequenties daarvan is dat in BKOL, de GBKN-ontsluiting door middel van WMS, de komende jaren steeds meer 'gaten' zullen gaan voorkomen.

Bij het bestellen van GBKN data gaat de besteller, naast het accepteren van de gebruikslicentie, ook akkoord met de volgende twee aspecten:

  1. Dat er in het geselecteerde gebied één of meer gaten in de lijngerichte data kan/kunnen voorkomen;
  2. Dat er op de grens tussen GBKN en BGT-data geen afstemming heeft plaatsgevonden dat wil o.a. zeggen dat doorgaande lijnen op de grens tussen GBKN en BGT een sprong kunnen vertonen. Dit is overeengekomen met alle betrokkenen in de keten.

Voor het bekijken van BGT-data bezoekt u de PDOK viewer.

Voor het verkrijgen van BGT-data in GML-formaat bezoekt u de downloadservice grootschalige topografie.

 

Informatie over het bestelloket

Via het bestelloket kunt u de GBKN van elk willekeurig gebied in Nederland online bestellen. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe u dat doet. U kunt meteen al zien wat uw bestelling gaat kosten. U krijgt uw GBKN bestelling via e-mail, of desgewenst op cd-rom  toegezonden. 

Bestelt u voor het eerst, download dan de uitleg omtrent het gebruik van het Internetbestelloket. DOWNLOAD

   

scheidingslijn
Let op! De Kadastrale kaart is niet via dit loket te verkrijgen! Hiervoor verwijzen wij u naar het Kadaster: www.kadaster.nl.

Geen kaart in beeld?
noimage

Het GBKN bestelloket is ontwikkeld voor een computer met het besturingssysteem Windows2000 of XP en de webbrowser Internet Explorer 5.5 en hoger.
De kaarten en het zoekvenster in het internetbestelloket zijn alleen te bekijken en te gebruiken met een javaplugin.
 
Indien u niet beschikt over deze javaplugin, kunt u deze gratis downloaden via de  volgende link: http://java.sun.com.

U kiest daarna achtereenvolgens voor:

  • Downloads;
  • Java SE;
  • Java Runtime Environment (JRE), gevolgd door het versienummer;
  • U klikt op >> Download en daarna in het vakje vóór Accept Licence Agreement;
  • Daarna kiest u voor Windows Off line installation, Multi-language versie;
Tot slot installeert u deze versie op uw computer


scheidingslijn

Wat heb ik nodig? GBKN vectorinformatie of GBKN rasterinformatie?

Om u op weg te helpen een keuze te maken tussen GBKN vectorinformatie en GBKN rasterinformatie, staan hieronder de belangrijkste verschillen en kenmerken:

Vectorinformatie (internetbestelloket)      
Rasterinformatie
(BasisKaart On Line) 
 
Bestaat uit punten en lijnen.
Bestaat uit pixels.
 


 
Kan opgevraagd worden in bijvoorbeeld DXF formaat.
Kan opgeslagen worden als bijvoorbeeld GIF afbeelding of JPEG.
 
 
Vectorinformatie wordt besteld via het internetbestelloket. Levering vindt plaats via e-mail of op cd-rom.
Rasterinformatie kunt u direct via
GIS-software met Open-GIS functionaliteit of via een gratis
viewer online bekijken. u hoeft dus
niet te bestellen.
 


 
Vanwege de uitgebreidere mogelijkheden, is vectorinformatie duurder.
GBKN rasterinformatie kent minder mogelijkheden en is daarom goedkoper.
       

Ga naar de pagina van BasisKaart On Line.

scheidingslijn

Aanvullende topografie

Behalve de standaard GBKN inhoud die u via het loket kunt bestellen, bestaat ook aanvullende  topografie. Een andere naam daarvoor is Plus-informatie. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld  straatmeubilair, zoals lantaarnpalen, bloembakken en verkeersborden, allerlei schakelkasten enzovoort. Wanneer u GBKN informatie met deze aanvullende topografie wenst te bestellen, dient u contact op te nemen desbetreffende gemeente. Het LSV GBKN kan u deze informatie niet verstrekken.

Lees meer in de productspecificaties.

scheidingslijn

Analoge GBKN

Voor informatie over een afdruk van de GBKN op film of papier, neemt u contact op met onze helpdesk, telefoonnummer 088 - 183 3300, of via e-mail: .

scheidingslijn

Vragen?

Heeft u nog vragen? Bel dan met onze helpdesk: 088 - 183 33 00 

  


 
 
LSV GBKN | Postbus 1442 | 7301 BR Apeldoorn | Tel 088- 183 33 00 | Fax 088- 183 20 73 | e-mail

copyright© gbkn | disclaimer | | meest gestelde vragen | english | GBKN kalender