button Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
button Nieuwsbrief BGT
button Meer weten?

Lees BGT Info
 


Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Met de realisatie van de BGT gebruikt de hele overheid dezelfde grootschalige kaart van Nederland. De BGT heeft het volgende doel: de hele overheid gebruikt dezelfde grootschalige topografie. Dit is geen doel op zich maar draagt bij aan betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, betere samenwerking binnen de overheid en kostenbesparing in ketens. Bovenstaande beoogde maatschappelijke baten zijn leidend voor de inrichting van BGT.

lin Nieuwsbrief BGT

Voor meer informatie over de GBKN als BGT gaat u naar de website van de Rijksoverheid. U kunt via bgtweb.pleio.nl meer informatie vinden over GBKN naar BGT.

Deze nieuwsbrief vervangt het oorspronkelijke GBKN journaal.

   

Download de laatste BGT nieuwsbrieven op https://bgtweb.pleio.nl/nieuwsbrieven

bgt

lin

Meer weten?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u kijken op bgtweb.pleio.nl

 

lin

BGT Info

Terugblikken en vooruitkijken

Het einde van het jaar nadert. Tijd om de balans op te maken! Ruud van Rossem, Algemeen Programmamanager van de BGT (Ministerie van IenM), deelt in een eindejaarsblog dan ook zijn terugblik op 2014, en zijn gedachten over 2015. Waar staan we nu? En wat staat ons te wachten het komende jaar? Welke stappen zullen één moeten er gezet worden? Welke nieuwe mogelijkheden worden er ontsloten door de BGT? Lees het verhaal van Ruud.

Namens alle BGT-partners willen we u daarnaast bedanken voor alle inzet het afgelopen jaar. Volgend jaar zullen we nog vele belangrijke stappen gaan zetten. Samen zetten we de schouders eronder en zorgen we dat we de deadline van 1 januari 2016 halen.

Wij wensen iedereen alvast prettige feestdagen, een goede jaarwisseling en veel succes voor het komende BGT-jaar!

In een kersteditie van de BGT-Info mag een digitale kerstkaart natuurlijk niet ontbreken. Onder deze BGT kerstkaart leest u vervolgens het laatste BGT-nieuws van 2014.

bgt

Nieuwsberichten

BGT-ketenpartners, GeoBusiness Nederland en leveranciers benadrukken: "Wachten is niet nodig, het maken en aanleveren van de BGT kan!"

In 2014 is gebleken dat het goed mogelijk is om BGT op te bouwen, aan te leveren en te verwerken in de BGT-keten. Zo komen er elke maand nieuwe initiéle leveringen bij.Toch blijkt dat bronhouders soms nog terughoudend zijn om aan te leveren.

"Wachten is echter niet nodig", benadrukken de BGT-ketenpartners, GeoBusiness Nederland en leveranciers in een gezamenlijke boodschap aan bronhouders. U kunt als bronhouder nu al beginnen met aanleveren van zowel initiële leveringen als van mutaties. De BGT-software om dit te doen is beschikbaar. Wij wensen u dan ook veel succes bij de opbouw van de BGT en voor 2015 een voorspoedige (eerste) levering.

Lees in hun gezamenlijke boodschap meer over wat de BGT-ketenpartners, GeoBusiness Nederland en leveranciers doen om de implementatie zo efficiënt mogelijk te organiseren en nog betere afstemming van planningen tussen SVB-BGT en leveranciers te realiseren.

bgt

Oplossing voor omgang met de strokenbronhoudergrenzen van Prorail

Veel gemeentelijke bronhouders zijn druk in de weer met de opbouw van hun BGT-bestand. Een klus die niet zo maar is geklaard. De opbouw vraagt veel overleg. Zowel intern als extern. Bij zo'n landelijke operatie zijn natuurlijk ook diverse problemen waar een oplossing voor gevonden moet worden. Een van die 'problemen' is dat het Prorail niet lukt om op korte termijn hun BGT-data aan te leveren. De juiste Prorail-grenzen zijn hiermee niet bekend.

Om de bronhouders niet te belemmeren in de aanlevering van hun BGT-data, was er een pragmatische oplossing nodig. In samenwerking met deelnemers van de Kopgroep en het Gebruikersoverleg BGT hebben we daarom een werkbare oplossing gezocht voor de omgang met grenzen van Prorail. Voor de omgang met grenzen van Rijkswaterstaat en Defensie wordt nog naar een vergelijkbare oplossing gezocht.

Lees meer over de oplossing voor de grenzen van Prorail, en twee verschillende manieren waarop gemeentelijke bronhouders volgens de nieuwe werkwijze om kunnen gaan met de grenzen.

BGT Cartoons GeoBuzz beschikbaar als download

Tekenaar Willem van Albeslo deed op 25 en 26 november, tijdens het GeoBuzz congres, live verslag van alle BGT sessies door middel van cartoons (klik hier voor het GeoBuzz nieuwsbericht uit de vorige BGT Info). De reacties van de bezoekers waren zeer positief. Vele aanwezigen vroegen dan ook of zij deze cartoons mogen gebruiken in hun eigen communicatie over de BGT.

Het resultaat delen wij daarom graag via een cartoonpublicatie, zodat iedere betrokkene bij de BGT de cartoons kan gebruiken om zijn verhaal over de BGT te versterken en levendiger te maken, of op ludieke wijze aandacht te vestigen op specifieke BGT-thema's.

De cartoonpublicatie is te vinden op de documentatiepagina van BGTweb, onder de Algemene BGT documenten, bij het overige beeldmateriaal over de BGT.

Mythbusting: alle BGT misverstanden de wereld uit!

Waar of niet waar? Er zijn een heleboel misverstanden rond de BGT. Om alle onduidelijkheden en tegenstrijdige berichten over de BGT de wereld uit te helpen, is het ministerie van IenM in samenwerking met het SVB-BGT begonnen om BGT-mythes aan te kaarten en te 'busten', door te vertellen hoe het wél zit. De mythes worden verbeeld in cartoons, en worden met de uitleg voor 'hoe het wél zit' geplaatst op BGTweb.

Mythe 2 over de BGT luidt: "We kunnen 1 januari 2016 toch niet halen." Dat is een misverstand.

bgt

Alle bronhouders kunnen de deadline van 1 januari 2016 nog halen. Klik hier om te lezen waarom het wél haalbaar is, en hóe u als bronhouders de deadline kunt halen. De mythe is inmiddels ook te vinden op de BGTweb homepage.

Nieuws vanuit de partners

SVB-BGT Facility: Ruim 30% van de bronhouders kiest voor gezamenlijke aanbesteding

Een derde van de bronhouders heeft inmiddels besloten om zich te laten ontzorgen door het SVB-BGT. Dat is een groot aantal en daar zijn wij zeer blij mee. Ook zijn de afgelopen maanden tal van offertes uitgebracht, die mogelijk ook leiden naar ontzorging van die bronhouders.

In het kader rechts staat een selectie van de bronhouders, die onlangs het contract hebben getekend. Wij danken de bronhouders hier hartelijk voor!

Momenteel zijn drie projecten, Zeeland, Vallei en Veluwe en Provincie Drenthe in volle gang. Marktpartij, bronhouder en SVB-BGT werken hierin nauw samen om het gewenste eindresultaat te bereiken. De komende weken starten in de regio Zuid-Holland Noord-oost, Brabant Oost, Brabant Midden-west en Limburg nieuwe projecten.

Daar stopt het nog niet. Komende weken volgen nog meer minicompetities. Kortom… alles en iedereen is in beweging!

bgt

Geonovum publiceert werkafspraken: 'OverigeScheiding' en 'Custom Domeinwaarden'

Voor de BGT|IMGeo standaarden heeft Geonovum twee nieuwe werkafspraken gepubliceerd. Beide werkafspraken hebben betrekking op het optionele deel van de IMGeo standaard. Eén werkafspraak zet een discrepantie recht in het IMGeo rond objecttype 'OverigeScheiding'. Met deze werkafspraak wordt het mogelijk deze objecten met de juiste typering aan te leveren aan de Landelijke Voorziening. De andere werkafspraak bepaalt dat de BGT-keten géén custom domeinwaarden ondersteunt. Dit om de uniformiteit in de centrale registratie van BGT|IMGeo gegevens te borgen. Klik hier voor meer informatie en voor de werkafspraken.

Werkafspraak 'Zelfsnijdende geometrie' wordt ingetrokken door Geonovum

In juli 2014 werd de tijdelijke werkafspraak 'Zelfsnijdende geometrie' gepubliceerd. Aanleiding hiertoe was dat BGT controle service sporadisch ten onrechte bestanden met zeer kleine zelfdoorsnijdingen (<1mm)> in de objectgeometrie goedkeurde. Deze problemen zijn inmiddels opgelost waardoor deze werkafspraak niet meer nodig is. De werkafspraak wordt bij deze ingetrokken en verwijderd van de website van Geonovum.

Kadaster publiceert een nieuwe lijst met bronhoudercodes voor 2015

Als beheerder van de Landelijke Voorziening geeft het Kadaster een lijst met bronhoudercodes uit, grotendeels ontleend aan de CBS lijst met gemeentelijke codes.

Bronhoudercodes moeten door bronhouders worden gebruikt voor de objectidentificatie (object-ID) van BGT objecten.

Voor 2015 publiceert het Kadaster een nieuwe lijst met bronhoudercodes. Klik hier voor meer informatie en een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de lijst voor 2014.

bgt

Dit was de laatste BGT-Info van 2014. In 2015 zal de BGT Info weer aan het einde van iedere maand verschijnen.

 

 
LSV GBKN | Postbus 1442 | 7301 BR Apeldoorn | Tel 088- 183 33 00| Fax 088- 183 20 73 | e-mail

copyright© gbkn | disclaimer | | meest gestelde vragen | english | GBKN kalender