downloads
Technisch/inhoudelijk
Jaarverslag
button Gebruik GBKN
Voorbeelden
Presentaties
Nieuwsbrief Basisregistratie Grootschalige Topografie
Overzicht verwerkte punten
 

Kunt u een download niet vinden? Neem dan contact op met ons secretariaat. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 088 - 183 37 90.
of via e-mail: .

bullet

Technisch/inhoudelijk
   
opsommingsteken

GBKN handboek (60 pag., 2 Mb)
GBKN handboek: Verbanden, inwinning, presentatie en uitwisseling.
Het handboek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het werkveld en is afgestemd met eisen van de BAG (zie http://www.basisregistratiesienm.nl/) ten aanzien van de geometrie van panden en zoveel mogelijk met het IMGeo.

In het kader van de realisatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie, dient u er rekening mee te houden dat het handboek onderhevig is aan veranderingen totdat de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie inwerking is getreden.

Informatie voor GBKN beheerders en GBKN afnemers:
Diacritische tekens op internet

Volgens het GBKN handboek VIPU 2.1 moeten straatnamen worden overgenomen uit de Basisregistatie Adressen en Gebouwen, kortweg BAG genaamd.

De BAG kent deze naam als attribuut 'naamgeving openbare ruimte' bij het object 'openbare ruimte'. Binnen de BAG is regelgeving ontwikkeld voor het gebruik van diacritische tekens in deze naamgeving.

De GBKN gaat de komende jaren transformeren tot de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
De regelgeving voor BAG ten aanzien van de naamgeving zal ook gaan gelden voor de toekomstige BGT.

Het verdient daarom aanbeveling voor de huidige GBKN beheerders en afnemers om daarop in te spelen en diacritische tekens overeenkomstig de BAG regelgeving in de huidige GBKN namen te accepteren.

opsommingsteken GBKN uitwisseling in NEN1878 (21 pag., 367 kB)
Dit document beschrijft de specificaties van het Landelijk Samenwerkingsverband om de GBKN in het bestandsformaat NEN1878 te kunnen uitwisselen.
opsommingsteken GBKN Tel
Het LSV biedt nu een nieuw hulpmiddel aan om meer uniformering in de kostenopbouw van het bijhoudingsproces te verwezenlijken: het programma GBKN Tel. Lees verder>>
opsommingsteken Meest gestelde vragen over het gebruik van het Mutatie Melding Systeem (MMS)
Dit document bevat een inventarisatie van de meest gestelde vragen in de vorm van een checklist om door te nemen wanneer het MMS niet goed werkt. Tevens vindt u er uitleg over de voorbeeld spreadsheet in EXCEL t.b.v. MMS.
opsommingsteken Spreadsheet MMS
Ten behoeve van het uploaden van een Comma-Seperated Value (csv-) bestand is een voorbeeld spreadsheet in EXCEL beschikbaar.
opsommingsteken Uniformeringsbestek en Addendumopsommingsteken Bestek schonen met Matenplantopografieopsommingsteken Onderzoek Matenplantopografie LSV GBKN  line
bullet Voorbeelden
   
  Klik hier om een voorbeeld te downloaden in NEN1878. (Bestand is gecomprimeerd).
Klik hier om een voorbeeld te downloaden in DXF. (Ook gecomprimeerd).
Klik op onderstaande afbeeldingen voor een vergroting.


voorbeeldvoorbeeld

voorbeeld

 

  line
bullet Jaarverslag 2015
   
opsommingsteken Jaarverslag 
Het jaarverslag LSV GBKN, 2015
bullet BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders
   
opsommingsteken Zakboekje 
Het BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders
bullet Gebruik GBKN
   
opsommingsteken

Klanttevredenheidsonderzoek

opsommingsteken

Gebruikslicenties, éénmalig (6 pag., 16 kB) en abonnement (7 pag., 20 kB)
Dit zijn voorbeeldteksten van twee licenties, Eén voor eenmalige leveringen en één voor abonnementen. Door gebruik te maken van deze voorbeeldteksten bevorderen GBKN-producenten en gebruikers uniformiteit en duidelijkheid. 

  line
bullet Presentaties
   
opsommingsteken
Gebruik luchtfoto’s Almere
opsommingsteken Richtlijn voor regionale GBKN Stichtingen - Deelnemersmiddag St. GBKN Gelderland
opsommingsteken Invoering matenplantopografie - Deelnemersmiddag St. GBKN Gelderland en Flevoland
opsommingsteken Integratie GBKN met BAG bijhouding - Deelnemersmiddag St. GBKN Gelderland en Flevoland
opsommingsteken Inlopen achterstanden landelijk gebied - Stichting GBKN Gelderland
opsommingsteken GBKN-BGT Organisatie, Samenwerking en Transitie
  Voor het opvragen van presentaties over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of vragen over dit onderwerp aan het programmamanagement van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, kunt u een e-mail sturen naar:

 
  line
bullet Nieuwsbrief Basisregistratie Grootschalige Topografie
 


Voor meer informatie over de GBKN als BGT gaat u naar de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. U kunt zich via http://www.basisregistratiesienm.nl/  inschrijven voor de nieuwsbrief basisregistraties.

Deze nieuwsbrief vervangt het oorspronkelijke GBKN journaal.

BGT

  line
bullet Overzicht verwerkte punten
 


GBKN soorten punten overzicht NL per RSV 05032015

  line
 
LSV GBKN | Postbus 1442 | 7301 BR Apeldoorn | Tel 088- 183 33 00| Fax 088- 183 20 73 | e-mail