WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET LSV GBKN!
button Nieuws button Direct naar..


BGT vervangt BKOL en GBKN Loket

Per 1 januari 2016 treedt de Wet BGT in werking. De grootschalige basiskaart van Nederland - BGT is vanaf deze datum open data en als product te verkrijgen via de volgende PDOK services op http://www.pdok.nl/:

Voor het raadplegen of downloaden van de BGT zijn op PDOK drie manieren voorzien:

1. Het bekijken (via internet) van de BGT kan op twee manieren:

a. Via de standaard PDOK-viewer.

b. Via een webservice (WMTS) die de BGT als plaatje beschikbaar stelt om in een eigen GIS-omgeving te bekijken.

2. Het downloaden van BGT bestanden via PDOK Downloads: men kan gebruik maken van de downloadfunctie van PDOK waarmee de BGT als extract in GML formaat gedownload kan worden, voor gebruik in eigen GIS-software.

3. Het bekijken (via internet) van BGT-lijngericht (GBKN Look-a-like variant van de BGT)

a) Via de standaard PDOK-viewer.

b) Voor de levering van deze BGT-lijngerichte bestanden tegen marginale verstrekking kosten dient men contact op te nemen met het Kadaster sector GBKN in Zwolle.

Opheffing Regionale Stichtingen GBKN

Op 16 December 2015 heeft het bestuur van de Regionale Stichting Flevoland i.l. besloten om als eerste van de tien regionale stichtingen GBKN in ontbinding te gaan. De heer Frank Gerardt is door het bestuur aangesteld als vereffenaar van de Stichting GBKN Flevoland i.l.. Tijdens de periode van vereffening blijft de stichting voortbestaan, voor zover dat tot vereffening van haar vermogen nodig is. Het Kadaster is aangewezen als bewaarder.

BGT Info

Lees hier de informatie uit de BGT Info nummer 33.

Lees hier de informatie uit de BGT Info nummer 32.

Lees hier de informatie uit de BGT Info nummer 31.

Overgang GBKN naar BGT en gebruik Basiskaart On Line (BKOL)

Door het gefaseerd beschikbaar komen van de BGT (zie GBKN naar BGT), waarin GBKN-data is geassambleerd met andere grootschalige informatie, zal het bijhoudingsproces van de GBKN ook gefaseerd overgaan in dat van de BGT.
Dat betekent dat na gereedkoming van een gebied in de BGT, meestal ter grootte van een burgelijke gemeente en de ontsluiting daarvan via PDOK de database van de GBKN geen informatie van dat gebied meer zal gaan bevatten.
De consequenties daarvan is dat in BKOL, de GBKN-ontsluiting door middel van WMS, de komende jaren steeds meer 'gaten' zullen gaan voorkomen.

Voor het bekijken van BGT-data bezoekt u de PDOK viewer.

Voor het verkrijgen van BGT-data in GML-formaat bezoekt u de downloadservice grootschalige topografie.

 

BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders

 

Feiten over de BGT op zakformaat

 

 


Technisch/ondersteuning
Helpdeskpagina

(Inhoudelijke) vragen
Meest gestelde vragen/FAQ

GBKN bestellen
Internetbestelloket

GBKN online bekijken
BasisKaart On Line

button Bestelloket of BasisKaart Online button GBKN kalender 

 
LSV GBKN | Postbus 1442 | 7301 BR Apeldoorn | Tel 088- 183 33 00| Fax 088- 183 20 73 | e-mail